Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık

Finansal Analiz

Firmaların mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının finansal açıdan yeterli olup olmadığını saptamak ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak amacıyla, mali tablolarda yer alan hesaplar arasındaki ilişkilerin ve bunların yıllar içindeki gelişimlerinin inceleyerek en güvenli rotanın çizilmesi için yapılan çalışmadır.

Bu çalışmalar doğrultusun da;

Yatay Analiz

İşletmenin birden fazla dönemine ait finansal bilgilerin karşılaştırılmasıyla yapılır. Mevcut yılın performansını önceki yılın performansıyla karşılaştırabilir. Sadece belli bir yılda yapılan rasyo analizi, firmanın performansı hakkında tam bir fikir vermeyebilir. Bu nedenle, üç veya beş yıl gibi belli bir süre geriye giderek, firmanın oranlarının zaman içinde nasıl bir eğilim izlediğini görmek çok daha sağlıklı kararlar alabilmek ve çıkarımlar yapabilmek için gereklidir.

Dikey Analiz

Dikey analiz statiktir. Yani sadece bir dönem için yapılır. Gelir tablosundaki kalemlerin net satışlara, bilançodaki kalemlerin ise varlık toplamlarına bölünmesiyle elde edilen yüzdelerdir.

Mali Analiz

Temel amacı büyümek ve karlılık olan işletmelerin en önemli fonksiyonlarından biri finanstır. İşletmeler güçlü bir mali yapıya sahibi olmak için önce kendi mali yapısını iyi bilmesi gerekir. Mali tahlil, bir işletmenin mali durumunu, finansal yönden gelişimini ve söz konusu işletme ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için önemli bir göstergedir. Mali tablolarda yer alan verilerin incelenerek, firmanın borç ödeme ve borçlanma gücünü, güncel mali yapısını ve önceki dönemlere göre borçlanmanın nasıl bir eğilim içinde olduğu gibi verilerle elde edilebilir.

Tulpar Finans olarak ;

Şirketlerin mali tabloları analiz edilerek, İhtiyaçlarına göre fon – nakit akışı ( Banka Kredileri , Kosgeb , Kgf vs ) , Risk yönetimi çözümleri , Alacak yönetimi çözümleri ve Satış-Pazarlama çözümleri hizmeti sunmaktayız.

TULPAR FİNANS RİSKİNİZİ YÖNETİR