Gayrimenkul Danışmanlığı

GAYRİMENKUL

Türkiyenin sağlam ekonomik durumu ve bölgesel gücü gayrimenkul yatırımı açısından ülkemizi gayrimenkul yatırım cenneti durumuna getirdi. Gayrimenkul sektörü ve hizmetleri son derece gelişti ve profesyonelleşti. Eski düzen mahalli emlakçılar ile verilen hizmetler; hem alıcılara hem de satıcılara yetersiz gelmeye başladı, bu da kurumsal gayrimenkul danışmanlık ve değerleme ofisleri ihtiyacını doğurdu.

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Müşterilerine talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesidir. Yapılması planlanan yatırımın niteliği , çeşidi , konumu konularında yönlendirmeler yapılır ve bir strateji oluşturulur. Sonrasında bir portföy oluşturularak müşteriye sunum yapılır. En avantajlı yatırım için start verilir. Çevre ve muhadil yapılar daimi olarak incelenerek güncel değer ve satış oranları müşteri ile paylaşılır.

  • En avantajlı yatırım portföyü hazırlanması
  • Minimum risk maksimum kar odaklı çalışma
  • Değer tespiti
  • Uygun satış stratejisi belirlenmesi
  • Satış için hedef yatırımcı tespiti
  • Maksimum kar ile satış
  • Gayrimenkul hukuku hakkında danışmanlık
  • Kentsel dönüşüm yatırım danışmanlığı

EN AVANTAJLI YATIRIM PORTFÖYÜ OLUŞTURULMASI

Talep edilen yatırım için bölge , lokasyon , fabrika arazisi konut , ticari çalışma yapılır ve data oluşturulur.

MİNİMUM RİSK – MAKSİMUM KAR ODAKLI ÇALIŞMA

Karar verilen yatırım için kar-zarar çalışması yapılır. Maksimum kar hedefli planlar doğrultusunda proje fikirlerle desteklenir. Zarar çalışması beklenen kar hedefinin yakalanmama olasılığı içindir.

DEĞER TESPİTİ

Yatırım planlanan bölge , lokasyon , fabrika , depo için çevre ve muhadil yerler incelenir ve katma değer eklemesi hesaplanır. En doğru ve akılcı değerler tespit edilir.

UYGUN SATIŞ STRATEJİSİ BELİRLENMESİ

Yatırımın en cazip şekilde değerlendirilmesi için hedef kitle , ödeme planları , lokasyonu , teknik özellikleri incelenerek satış stratejisi geliştirilir.

SATIŞ İÇİN HEDEF YATIRIMCI TESPİTİ

Yatırım için en ideal yatırımcıların tespiti için Sektör ve bütçe çalışması yapılır.

MAKSİMUM KAR İLE SATIŞ

Yatırım sahibinin gayrimenkulü için en avantajlı ve uygun alıcı ile iletişiminin sağlanması ve ticari ortamın oluşturulması. Yatırımın yüksek karlılıkla ve değeri ile satışının sağlanması.

GAYRİMENKUL HUKUKU HAKKINDA DANIŞMANLIK

Yatırım hakkında tapu kadastro , belediye , anlaşmazlıklar , sözleşmeler ve ticaret hukuku hakkında yatırımın satışı aşamasında ve sonrasındaki hukuki süreç hakkında danışmanlık yapmak. Özellikle kentsel dönüşüm yerlerinde karşımıza çıkan anlaşma ve kamulaştırma konularında danışmanlık.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Gelecek vaat eden , karlığı yüksek , satışı kolay ve sorunsuz kentsel dönüşümde olan yerler için gayrimenkul yatırım danışmanlığıdır. Yatırımcı adına hak sahipleri ile satış , kat karşılığı veya kar ortaklığı anlaşma zeminin hazırlanması ve tarafların anlaşma için tüm çalışmaların yapılması.